frifart

Fastighetsägare i Örebro och Kumla, nu har även ni möjlighet att ansluta er till stadsnät!

Med en fiberanslutning får ni både en drift- och framtidssäker lösning, vilket är till stor glädje och nytta för era hyresgäster. Vi är övertygade om att ni på så vis också blir en ännu attraktivare hyresvärd.
Kontakta oss för att få en offert på vad det skulle kosta att ansluta just er/era fastigheter till stadsnät.
#inlineditbutton