Östra Granhammar, Vintrosa kyrka m o

Grattis, nu bygger vi ut!

Nu har vi fått ihop tillräckligt många beställningar och beslutat att bygga ut på ditt område. Vill du ta chansen och hoppa på så anmäl dig nu. Ladda ner Avtalet och skicka in det snarast. Du kan följa det fortsatta arbetet i Statusrapporten under Senaste nytt. Har du frågor får du givetvis gärna maila eller ringa oss, Du kan följa det fortsatta arbetet i Statusrapporten under...
gray Beställning 146 st 60%
Möjliga anslutningar: 242 st
landsbygd

Fiber till landsbygden

Örebro är en kommun i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är att alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunen, ska kunna använda sig av informationsteknik och kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
kontakt2

Statusrapport 2018-01-02

Grävning påbörjas i området
Kontaktpersoner för Östra Granhammar, Vintrosa kyrka m o
 • Försäljning Lars Kihlberg
  Försäljning
  Lars Kihlberg
  , 019-761 22 58
 • Projektledare
  Jan-Olof Johansson
  , 070-321 28 53
 • Projektledare Henrik Ånger
  Projektledare
  Henrik Ånger
  , 070-735 96 00
 • Lokal kontaktperson för området
  Mats Nylén
  , 070-383 63 89
#inlineditbutton