Närkes Kil med omnejd
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
Image
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
Du kan också ladda ner avtal och villkor och skicka till oss. Du får då ett påskrivet avtal tillbaka från oss efter några dagar.
Vårt pris är 27 995kr ingrävt och klart.
.
gray Beställning 84 st 39%
gray Ansluten 85 st 39%
Möjliga anslutningar: 218 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Statusrapport 2019-01-16

Från 1/11 2018 gäller "normalpris" i området.
Kontaktpersoner för Närkes Kil med omnejd
 • Lokal kontaktperson
  Axel Creutz
  , 070-528 28 77
 • Försäljning Lars Kihlberg
  Försäljning
  Lars Kihlberg
  , 019-761 22 58
 • Projektledare
  Kjell Lysén
  , 070-337 01 08