Vinön
Området är utbyggt

Ditt område är anslutet och ett stort antal villor är fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Du kan beställa genom att klicka på " Jag vill bli ansluten"
Vårt pris är 29 995kr ingrävt och klart.
gray Beställning 1 st 1%
gray Ansluten 83 st 55%
Möjliga anslutningar: 150 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Statusrapport 2019-10-01

Nu gäller "Normalpris" i området.
project2
STATUS på installationerna.
Endast ett fåtal installationer kvarstår av olika anledningar som vi har kontroll över.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Vinön