Östernärke ( Söder samt öster Norra Bro )
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
gravmaskin
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
Vårt pris är 27 995kr ingrävt och klart.
.

fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
man2
Statusrapport 2018-10-29

Delområde 1: Allt schaktarbete i området är klart och majoriteten av fastigheterna är färdiginstallerade. Det återstår ca 10 st fastigheter som ännu inte fått sin slutinstallation. Dessa kommer vara klara till årsskiftet. Delområde 2: Här pågår just nu schaktarbetet och slutinstallationerna sker löpande. Vår förhoppning är att så många fastigheter som möjligt i detta ...
Kontaktpersoner för Östernärke ( Söder samt öster Norra Bro )
 • Projektledare Henrik Ånger
  Projektledare
  Henrik Ånger
  , 070-735 96 00
 • Försäljning Sofia Thorell
  Försäljning
  Sofia Thorell
  , 019-673 22 67
 • Jan-Olof Johansson
  , 070-321 28 53