Asker
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
gray Ansluten 173 st 69%
Möjliga anslutningar: 249 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Från och med 12/3 2020 gäller Normalpris i området

Installationerna kommer att genomföras under första halvan av 2020
För er som inte kunde närvara finns nu den powerpoint som jag visade på mötet under fliken "dokument". Självklart är ni välkomna att ringa mig om ni har några ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Asker