Östra Granhammar, Vintrosa kyrka m o
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
Image
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
Du kan också ladda ner avtal och villkor och skicka till oss. Du får då ett påskrivet avtal tillbaka från oss efter några dagar.
Vårt pris är 27 995kr ingrävt och klart.
.
gray Beställning 44 st 17%
gray Ansluten 132 st 51%
Möjliga anslutningar: 257 st
landsbygd

Fiber till landsbygden

Örebro är en kommun i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är att alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunen, ska kunna använda sig av informationsteknik och kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
kontakt2
Statusrapport 2018-12-12

Normalpris gäller nu i området
Kontaktpersoner för Östra Granhammar, Vintrosa kyrka m o
 • Försäljning Lars Kihlberg
  Försäljning
  Lars Kihlberg
  , 019-761 22 58
 • Projektledare
  Jan-Olof Johansson
  , 070-321 28 53
 • Projektledare Henrik Ånger
  Projektledare
  Henrik Ånger
  , 070-735 96 00
 • Lokal kontaktperson för området
  Mats Nylén
  , 070-383 63 89