Hällabrottet Kumla
Området är utbyggt

Ditt område är anslutet och ett stort antal villor är fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Du kan beställa genom att klicka på " Jag vill bli ansluten"
Vårt pris är 29 995kr ingrävt och klart.
gray Intresse 2 st 0%
gray Beställning 2 st 0%
gray Ansluten 333 st 62%
Möjliga anslutningar: 539 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
STATUS 2020-01-13

Nu gäller "Normalpris" i området
STATUS installationerna:
Kundinstallationer är klara, endast ett fåtal kvarstår som
vi är överens med kund om.
Mvh
Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Hällabrottet Kumla