Ervalla
Området är utbyggt

Ditt område är anslutet och ett stort antal villor är fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Du kan beställa genom att klicka på " Jag vill bli ansluten"
Vårt pris är 27 995kr ingrävt och klart.
gray Ansluten 34 st 58%
Möjliga anslutningar: 59 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
STATUS 2019-09-27

Alla installationer från kampanjen ärlara, nu gäller normalpris i området
Kontaktpersoner för Ervalla
  • Försäljning Lars Kihlberg
    Försäljning
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58