Hjälmarbaden
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
gray Ansluten 44 st 62%
Möjliga anslutningar: 71 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Från och med 3/3 2020 gäller Normalpris i området

Byggnation planerad klar senast 30/6 2020
STATUS:
2019-11-05
Ansvarig projektledare utsedd,se kontakter.

Se Powerpoint från mötet 12/2

Ligger under dokument.
Alla som beställer får en anslutning under 2020.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Hjälmarbaden