Adolfsberg Syd-Ost
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
gray Beställning 2 st 1%
gray Ansluten 97 st 66%
Möjliga anslutningar: 147 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Från och med 3/3 2020 gäller Normalpris i området

Byggnation planeras klar senast 30/6 2020
STATUS:
2019-11-05
Ansvarig projektledare utsedd, se kontakter.
För er som inte kunde närvara på mötet 26/2 2019 ligger den powerpoint som visades under "Dokument"

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Adolfsberg Syd-Ost