Mellringe Nord Väst
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
gray Beställning 17 st 31%
gray Ansluten 14 st 26%
Möjliga anslutningar: 54 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Från och med 3/3 2020 gäller Normalpris i området

Byggnation planeras klart till 30/6 2020.
STATUS:
2019-11-05.
Ansvarig projektledare är utsedd, se kontaktpersoner:
Den powerpoint jag visade ligger under "Dokument" här på hemsidan, om ni pratar med någon granne som inte bestämt sig ännu kan ni hänvisa till den så kan dom läsa vad vi pratade om på mötet.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Mellringe Nord Väst