Mellringe Nord Väst
villa
Vi genomför nu en intresseinventering i ditt område.

Har du inte redan visat intresse för att ansluta dig så gör det nu.
gray Intresse 9 st 17%
gray Ansluten 14 st 26%
Möjliga anslutningar: 54 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Kontaktpersoner för Mellringe Nord Väst
  • Säljare villafiber Lars Kihlberg
    Säljare villafiber
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58