Mellringe Nord Väst
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Du bor i ett av de kampanjområden vi prioriterat för utbyggnad av stadsnätet i Örebro och Kumla kommun. Snabbhetserbjudande Om du bestämmer dig snart och skickar in påskrivet avtal till oss får du ett extra bra pris. Om du kan göra en del av grävningen själv blir priset ännu lite lägre. OBS! Detta är en engångskostnad. Därefter betalar du endast för de tjänster du själv ...
gray Intresse 7 st 13%
gray Beställning 9 st 17%
gray Ansluten 14 st 26%
Möjliga anslutningar: 54 st
Minimikrav
Vi behöver 16 st beställningar för att gå vidare
9 av 16
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Vi har nått vårt delmål.

Vi nådde precis vårt delmål på 16 intresseanmälningar för att vi skall gå vidare till nästa fas. Det vill säga avtals fasen. Jag kommer inom de närmsta veckorna att skicka ut avtal till alla och vi behöver 16 påskrivna avtal för att gå vidare. Ni kan dessutom beställa direkt från hemsidan. Tiden för avtalsskrivande kommer preliminärt att vara till och med 1:a maj 2019. Allt ...
Kontaktpersoner för Mellringe Nord Väst
  • Säljare villafiber Lars Kihlberg
    Säljare villafiber
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58