Stora Mellösa
villa
Vi genomför nu en intresseinventering i ditt område.

Har du inte redan visat intresse för att ansluta dig så gör det nu.
gray Intresse
gray Ansluten
Möjliga anslutningar: 163 st
Minimikrav
Vi behöver 75 st intresseanmälningar för att gå vidare
46 av 75
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Nu jobbar vi på för att få området anslutet

Vi förlänger tiden för intresseanmälningar ytterligare.
Då vi inte nått vårt mål 30:e september så förlänger tiden för intresseanmälningar till 30:e november 2019
Kontaktpersoner för Stora Mellösa
  • Säljare villafiber Lars Kihlberg
    Säljare villafiber
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58