Stora Mellösa
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
Beställning Beställning 61 st 37%
Ansluten Ansluten 29 st 17%
Möjliga anslutningar: 166 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
landsbygd
Fiber till landsbygden

Örebro och Kumla kommun är i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är att alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunerna, ska kunna använda sig av informationsteknik och kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

Statusuppdatering fiber till Stora Mellösa

Nu pågår installationer
Nu är nästan all grävning klar och villainstallationer pågår för fullt för Stora Mellösa.
Du som beställt fiber under kampanjperioden kommer att bli kontaktad av vår fibertekniker för bokning av installation i din villa.
Projektledare är utsedd och finns under "Kontaktpersoner".

Med vänlig hälsning

Rasmus Thorsén

Nu kör vi................

Vi har tidigare genomfört en intresseinventering i ert område ”Stora Mellösa”. Vi tycker att intresset är tillräckligt stort för att nu erbjuda er en installation.
Kontaktpersoner för Stora Mellösa
 • Försäljningsansvarig Rasmus Thorsén
  Försäljningsansvarig
  Rasmus Thorsén
  , 019-673 22 63
 • Projektledare Henrik Ånger
  Projektledare
  Henrik Ånger
  , 070-735 96 00
#inlineditbutton