Stora Mellösa
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Nu kör vi, vi har nått tillräckligt många avtal. Vi beräknar att ha området färdig byggt till sista december 2020. Du kan ansluta dig till kampanjpris till och med 30:e juni 2020

gray Beställning 57 st 35%
gray Ansluten 29 st 18%
Möjliga anslutningar: 164 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Nu kör vi................

Vi har tidigare genomfört en intresseinventering i ert område ”Stora Mellösa”. Vi tycker att intresset är tillräckligt stort för att nu erbjuda er en installation.
Kontaktpersoner för Stora Mellösa
  •  Rasmus Thorsén
    Rasmus Thorsén
    , 019-673 22 63