Odensbacken SydOst
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
Intresse Intresse 1 st 3%
Beställning Beställning 1 st 3%
Ansluten Ansluten 15 st 50%
Möjliga anslutningar: 30 st
Minimikrav
Vi behöver 18 st beställningar för att gå vidare
1 av 18
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
landsbygd
Fiber till landsbygden

Örebro och Kumla kommun är i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är att alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunerna, ska kunna använda sig av informationsteknik och kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

Nu jobbar vi på för 18 avtal

Ni som tidigare anmält intresse behöver lägga en beställning
Kontaktpersoner för Odensbacken SydOst
 • Lokal kontaktperson boende i området
  Magnus Lagergren
  , 070-296 61 71
 • Rasmus Thorsén
  Rasmus Thorsén
  , 019-673 22 63
#inlineditbutton