Odensbacken SydOst
villa
Vi genomför en intresseinventering i ditt område, Odensbacken Syd Ost

Efter julhelgerna återkommer vi med en inbjudan till informationsmöte. Men du kan redan nu visa ditt intresse.
gray Intresse 12 st 40%
Möjliga anslutningar: 30 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Kontaktpersoner för Odensbacken SydOst
 • Ansvarig säljare Lars Kihlberg
  Ansvarig säljare
  Lars Kihlberg
  , 019-761 22 58
 • Lokal kontaktperson boende i området
  Magnus Lagergren
  , 070-296 61 71