Odensbacken SydOst
villa
Vi genomför en intresseinventering i ditt område, Odensbacken Syd Ost

Vi behöver få in ett viss antal intresseanmälningar för att gå vidare till avtalsskrivning vilket antal återkommer vi till. Du kommer löpande att få information här på din områdessida hur vi ligger till. Vad kostar det? Nyckelfärdig installation – 21 900 kr Vi gräver hela vägen fram till ditt hus, lägger ner rör, drar fram fiber, fixar håltagning i huset och installer...
gray Intresse 14 st 47%
Möjliga anslutningar: 30 st
Minimikrav
Vi behöver 18 st intresseanmälningar för att gå vidare
14 av 18
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Nu jobbar vi på för 18 avtal

Se powerpoint från mötet under fliken "Dokument" Installationspris. Bestäm dig senast 1:a april 2020. Om du kan göra en del av grävningen själv blir priset ännu lite lägre. OBS! Detta är en engångskostnad. Därefter betalar du endast för de tjänster du själv väljer hos leverantörerna som finns i nätet. Läs mer om hur det fungerar i bifogad folder. Nyckelfärdig insta...
Kontaktpersoner för Odensbacken SydOst
 • Lokal kontaktperson boende i området
  Magnus Lagergren
  , 070-296 61 71
 • Rasmus Thorsén
  Rasmus Thorsén
  , 019-673 22 63