Lundagårdsvägen
villa
Vi genomför en intresseinventering i ditt område, Lundagårdsvägen

Vi letar ständigt efter nya områden att bygga ut vårt fibernät till.
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Kontaktpersoner för Lundagårdsvägen
  • Säljare villafiber Lars Kihlberg
    Säljare villafiber
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58