Vår integritetspolicy


Det är viktigt för oss på KumBro att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi vara tydliga med hur vi samlar in, behandlar och för vidare den information hos oss som berör dig. Vi tar ansvar att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att vi behandlar dem utefter gällande dataskyddsregler. I vår integritetspolicy berättar vi hur vi hanterar och lagrar data om dig, så att du vet att vi gör det på lagligt och pålitligt sätt.
När du kontaktar oss, både via e-post och brev, blir ditt meddelande en allmän handling eftersom KumBro är en offentlig verksamhet.
Läs gärna informationen i avsnitten nedan.
  • Vad är en personuppgift?
  • Vad är känsliga personuppgifter?
  • Vad är GDPR?
  • Varför spar vi dina personuppgifter?
  • Hur hanterar vi personuppgiftsdata?
  • Vilka är dina rättigheter?
  • Är du kund som har skickat intresseanmälan eller skrivit avtal med oss...
  • Är du vår medarbetare...
  • Är du anhörig till någon som är anställd hos oss...
  • Är du vår samarbetspartner...
#inlineditbutton