Hoppa över till innehåll
Illustration Kumbro vindkraft

Vi gör Örebro och Kumla grönare

Den globala uppvärmningen orsakad av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är en av de absolut största utmaningarna världen står inför. Klimatförändringarna är globala men alla utsläpp lokala någonstans, även i Örebro och Kumla. Våra ägarkommuner har ambitiösa klimatmål och Kumbro’s verksamheter är viktiga pusselbitar för att nå dem.

Transportsektorn och produktion av el är två områden som är otroligt viktiga för omställning till ett fossilfritt samhälle. Kumbro bidrar till kommunernas energiförsörjning både genom produktion av ursprungsmärkt vindkraft och drivmedel i form av biogas.

Förnybar el från egna vindkraftverk

Kumbro Vind AB äger totalt 16 turbiner som levererar el till Kumla och Örebro kommuns verksamheter. Den budgeterade årsproduktionen på 96GWh gör kommunerna självförsörjande på förnybar el.

Läs mer om vindkraft
Vår biogas-anläggning

Biogas – världens bästa bränsle

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs av Kumbro Utveckling och Karlskoga Energi och Miljö. Vi tillverkar fordonsgas och biogödsel i en cirkulär process med klimatnytta i varje steg.

Läs mer om biogas