Fastighetsägare och flerbostadsfastigheter

Hyresgästernas valfrihet

Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare Internet och möjligheten att streama långfilmer. Det handlar om hyresgästens valfrihet. Du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning.

Investera i framtidens teknik

Kapaciteten i Örebro och Kumlas Stadsnät gör det möjligt att skapa lösningar som är omöjliga över Internet idag.
Du investerar i en framtidssäker lösning med utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för både dig och dina hyresgäster.
Dessutom investerar du i en teknik som kommer att vara grunden för den framtida distributionen av data, radio/TV, musik och telefoni. Samt banar väg för alla idéer och lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation.
fastighet
Sofia_Thorell
Försäljning Småfastighetsägare (2-10 lgh)
Sofia Thorell
Telefon: 019-673 22 67
Mail: