Fastighetsägare i Örebro och Kumla

Stadsnätsanslutning för småfastighetsägare (2-10 lgh)
Nu har ni som äger mindre hyresfastigheter i Örebro och Kumla kommun möjlighet att ansluta er/era fastighet till stadsnät.
Med en fiberanslutning får ni både en drift- och framtidssäker lösning, vilket är till stor glädje och nytta för era hyresgäster. Vi är övertygade om att ni på så vis också blir en ännu attraktivare hyresvärd.
Kontakta oss för att få en offert på vad det skulle kosta att ansluta just er/era fastigheter till stadsnät.
#inlineditbutton