Nedsläckning av ADSL-stationerna i Örebro och Kumla

Följande information har gått ut till berörda kunder
Du får den här informationen för att du berörs av att vi lägger ned våra ADSL-stationer, bredbandet som går via kopparnätet, i ditt område. Vi vill därför informera dig om dina tjänster via ADSL kommer att sluta fungera från och med 2018-11-01.
Du kommer även under sommaren få mer information av din tjänsteleverantör.
Anledningen till beslutet är att det har blivit tekniskt och ekonomiskt omöjligt att underhålla och bygga ut kopparnätet enligt framtidens krav på driftsäkerhet och telekomtjänster. Tjänsterna är därför inte framtidssäkra - däremot går utvecklingen mot ett framtida nät i form av fiber och mobila nät.
KumBro Stadsnät AB är ett lokalt alternativ för dig som vill ansluta till fiber. Vi vill säkerställa att du som berörs av kopparnätets avveckling får information och vägledning till de alternativ som finns tillgängliga.
Kontakta oss för att se om du har möjlighet att ansluta dig till fibernätet. Om du inte har det, kan vi tipsa dig om andra lösningar.

Vänliga hälsningar,

Lars och Sofia på KumBro Stadsnät AB