Till dig i Östernärke som tidigare fått information om nedsläckningen

Teknikskifte pågår– fiber och mobilt tar över
Det pågår just nu ett stort teknikskifte som innebär att tjänster på kopparnätet succesivt försvinner i hela landet. Fiber och mobilt har redan tagit över, det gamla kopparnätet har spelat ut sin roll och går inte längre att framtidssäkra.
I stort sett så har våra kunder i Kumla och Örebro kommun valt en ny lösning innan teknikskiftet.
Tyvärr hinner, ett fåtal av alla våra kunder inte att få en permanent lösning innan nedsläckningen.
Vi tar givetvis detta på största allvar och vi gör allt som står i vår makt för att på bästa sätt lösa situationen.
Det är ett orsakssamband som har skapat denna situation och vi på Kumbro Stadsnät har inte kunnat påverka allt i denna process, men tar givetvis åt oss av kritiken för de delar vi själv påverkar.
Fiberutbyggnad pågår ute i områdena och vi försöker ta oss fram så fort det går men tyvärr så finns fortfarande delar som vi idag inte kan påverka t.ex. berörda myndigheters handläggningstider och tillgången till entreprenörer.
FAQ
Vad innebär teknikskiftet i vårt område?
Alla stora operatörer ingår i teknikskiftet och succesivt byter nu ut sina kopparnätsbaserade tjänster då de inte är framtidssäkra, vårt ansvar är att erbjuda så många som möjligt en fiberlösning.
Det som sker nu i vårt område är nedtagning av föråldrad teknik för att kunna framtidsäkra nätet i regionen. Aktiv utrustning från operatör raseras och aktiva tjänster till slutkund upphör.
Hur ska vi som blir utan både kopparnät och fiber göra för att få möjlighet
till internet i mellanperioden?
Som det ser ut nu så är det ett antal kunder i Örebro och Kumla kommun som inte hinner eller kan få fiber i tid. Kunderna kan vända sig till sina tjänstleverantörer för att hitta mobila lösningar under mellanperioden.
Varför är ni försenade i fiberutbyggnaden?
Vi har haft förseningar hela året då vi inte kunnat anlita entreprenörer i den utsträckning vi kunnat sedan tidigare samt långa handläggningstider hos berörda myndigheter. Vi hoppas kunna bygga ifatt under 2019.

Vänliga hälsningar,

KumBro Stadsnät AB