Vi har nått vårt delmål.

Vi nådde precis vårt delmål på 16 intresseanmälningar för att vi skall gå vidare till nästa fas. Det vill säga avtals fasen. Jag kommer inom de närmsta veckorna att skicka ut avtal till alla och vi behöver 16 påskrivna avtal för att gå vidare. Ni kan dessutom beställa direkt från hemsidan.
Tiden för avtalsskrivande kommer preliminärt att vara till och med 1:a maj 2019.
Allt eftersom avtalen sedan kommer till mig så markerar jag de fastigheterna med en blå prick i kartan.
Den powerpoint jag visade ligger under "Dokument" här på hemsidan, om ni pratar med någon granne som inte bestämt sig ännu kan ni hänvisa till den så kan dom läsa vad vi pratade om på mötet.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg