Fiber På Landet

Fiber På Landet är ett projekt som Stadsnät tillsammans med Örebro och Kumla kommun genomför för att etablera fiberinfrastruktur på landsbygden.
landsbygd
Det krävs ett lokalt engagemang och initiativ av dig som bor i området för att få fart på fiberanslutningen. Du pratar med dina grannar och ser om intresset finns, om det visar sig att flera villaägare är intresserade så kontaktar ni oss på Stadsnät.
Europeiska_jordbruksfonden
Stöd för bredbandsutbyggnad
Utbyggnaden av bredband i området sker delvis genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Lars_Kihlberg
Vår säljare
Om du vill veta mer om våra kampanjområden är du alltid välkommen att kontakta vår säljare Lars Kihlberg.

telefon: 019-761 22 58
mail:
Filer