Internet

Stadsnätet är en del av Internet. Den stora skillnaden är att all lokal trafik inom vårt nät routas lokalt, dvs den trafiken stannar inom nätet och behöver aldrig trängas med övrig Internettrafik. Därför går det alltid tokfort i nätet.
Gå in här och läs mer om vilka tjänster samt tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i det lokala Stadsnätet.
Den tjänsteleverantör som du sedan väljer att anlita skickar ett avtal till dig som du ska godkänna och skicka tillbaka.
Räkna med att det tar ca 10 dagar från det att du skickat in avtalet tills din anslutning är aktiverad.

Utrustning

Ska du använda Stadsnätet till din dator och Internet behöver du ett nätverkskort i datorn och en nätverkskabel (Ethernet) mellan datorn och stadsnätsuttaget (se skissen).
Ska du ansluta fler datorer behöver du en switch eller router med fler uttag för datorer och kringutrustning, eller en trådlös router om du vill skapa ett trådlöst nätverk.
Filer