Vi bygger det lokala fibernätet

Vi bygger nätet

KumBro Stadsnät är en lokal aktör som ägs både av Örebro och Kumla kommuner. Vi bygger ut det lokala fibernätet i båda städerna och på landsbygden.
Man kan på ett förenklat sätt säga att vår arbetsuppgift är att gräva fram till din fastighet, lägga ner fiberkabeln och installera utrustning invändigt och utvändigt i din fastighet. Sedan är Stadsnäts arbete avklarat, vi arbetar inte med det aktiva nätet.
Då undrar du säkert vem som är ansvarig för driften i nätet som du ska använda.

Open Universe ansvarar för den dagliga driften av nätet

Open Universe som är kommunikationsoperatör i nätet har ansvaret för den dagliga driften i nätet. Till skillnad från Stadsnät så har Open Universe möjlighet att se det aktiva nätet och åtgärda felanmälningar i samarbete med tjänsteleverantörerna. Open Universe arbetar dessutom med att utveckla tjänsteutbudet i nätet via fortlöpande kontakt och kvalitetssäkring med nya och befintliga tjänsteleverantörer.

Ett öppet nät med en kommunikationsoperatör

Ett öppet nät innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig, priserna pressas samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig. I ett operatörsneutralt nät är det inte en tjänsteleverantör som har ensamrätt på att leverera sina tjänster i nätet. Du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov, det tycker vi är viktigt.
 
#inlineditbutton