Sannahed
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Nu har du chansen att ansluta din villa till ett snabbt, säkert fibernät fullt med valfrihet och tjänster. Det är det nya digitala samhällets infrastruktur.
gray Beställning 27 st 16%
gray Ansluten 38 st 22%
Möjliga anslutningar: 173 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
information2
STATUS 2018-10-18

Just nu pågår projektering av området och planen är att i mitten av november påbörja kundbesöken. Det är ingen försening i projektet då projektet är planerat att byggas mellan kvartal 3 2018- kvartal 2 2019, dock så har vissa av er avtal som säger att det ska vara färdiginstallerat under kvartal 4 2018. Det leveransdatumet kommer vi dessvärre inte kunna hålla. Jag hoppas...
Kontaktpersoner för Sannahed
  • Försäljning Sofia Thorell
    Försäljning
    Sofia Thorell
    , 019-673 22 67