Klockhammar
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Du bor i ett av de kampanjområden vi prioriterat för utbyggnad av stadsnätet i Örebro och Kumla kommun. Snabbhetserbjudande Om du bestämmer dig snart och skickar in påskrivet avtal till oss får du ett extra bra pris. Om du kan göra en del av grävningen själv blir priset ännu lite lägre. OBS! Detta är en engångskostnad. Därefter betalar du endast för de tjänster du själv ...
gray Beställning 8 st 5%
gray Ansluten 52 st 33%
Möjliga anslutningar: 158 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Sommarkampanj 2018

Du har fortfarande möjlighet att få en installation till kampanjpris. Installationerna kommer att genomföras under kvartal 3 2019. Med vänlig hälsning Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Klockhammar
  • Försäljning Lars Kihlberg
    Försäljning
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58