Klockhammar
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Nu har du chansen att ansluta din villa till ett snabbt, säkert fibernät fullt med valfrihet och tjänster. Det är det nya digitala samhällets infrastruktur.
gray Beställning 7 st 4%
gray Ansluten 52 st 33%
Möjliga anslutningar: 158 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Sommarkampanj 2018

Du har fortfarande möjlighet att få en installation till kampanjpris. Installationerna kommer att genomföras under kvartal 3 2019. Installationerna planeras att genomföras under 2019. Med vänlig hälsning Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Klockhammar
  • Försäljning Lars Kihlberg
    Försäljning
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58