Älgesta
Nu gäller vårt "Normalpris" i området

Ditt område är snart helt utbyggt och ett stort antal villor kommer att bli fiberanslutna. Du har nu möjlighet att efteransluta dig.
services
Beställ genom att klicka på "Jag vill bli ansluten" så kommer du till vår beställningssida.
PRIS 29 995 kr ingrävt och klart
Beställning Beställning 10 st 43%
Möjliga anslutningar: 23 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Från och med 3/3 2020 gäller Normalpris i området

Byggnation planeras klart senast 31/12 2020
STATUS:
2019-11-05
Ansvarig projektledare utsedd, se kontakter
26/3 2019 genomfördes informationsmötet i Stadsnäts lokaler. Den powerpointpresentation som vi visade finns nu under "Dokument" för er som inte kunde närvara.
Vi kommer fortlöpande att lägga upp relevant information på denna sida, så gå gärna in llte då och då och kika.

Med vänlig hälsning

Lars Kihlberg
Kontaktpersoner för Älgesta
#inlineditbutton