Kampanjområden

Just nu aktuella kampanjområden.
Senaste nytt

Fiber till landsbygden

landsbygdÖrebro och Kumla kommun är i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är att alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunerna, ska kunna använda sig av informationsteknik och kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

#inlineditbutton