Felanmälan

Stadsnätet och Open Universe har inga egna avtalade slutkunder och har därmed ingen publik teknisk support. Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.
Så här går en felanmälan till steg för steg:

1. Kontakta din tjänsteleverantör

Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer via länken till höger.
2. Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
4. Leverantören kontaktar Open Universe för att göra felanmälan.
5. Open Universe felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall vidarebefordrar Open Universe ärendet till den som byggt fastighetsnätet.
6. Leverantören återkommer till dig med besked.
Om du har problem med att skapa användare och komma åt självvalsportalen ska du vända dig till slutkundssupport på Open Universe tel: 0770-82 55 55
Kundservice
Kabelskada
Vid kabelskada eller avgrävning är du välkommen att kontakta OneCo på telefon: 0771-25 03 30
mail:
#inlineditbutton