Utbyggnadslagen

Information om möjlighet till samförläggning
I enlighet med Utbyggnadslagen(SFS nr: 2016:534) publiceras härmed att nedan områden som planeras för byggnation (kap 3 enligt lag). Övriga ärenden hänvisas till ledningskollen.se.
 Objektnr Benämning Planerad start Planerat avslut Karta
 1 Vinön 2018-12-01 2019-06-30  Karta
2 Alkärret/Norrby 2018-12-13  2019-06-30  Karta
Vi ser positivt på all sambyggnation som är rimlig att utföra i samband med byggnation.

Kontaktuppgifter till Kumbro Stadsnät AB:

#inlineditbutton