Utbyggnadslagen

Information om möjlighet till samförläggning
I enlighet med Utbyggnadslagen(SFS nr: 2016:534) publiceras nedan områden som planeras för byggnation (kap 3 enligt lag). Övriga ärenden hänvisas till ledningskollen.se.
Vi ser positivt på all sambyggnation som är rimlig att utföra i samband med byggnation.

Kontaktuppgifter till Kumbro Stadsnät AB:

#inlineditbutton